پاسخ به: پانزده رشته فعالیت مندرج در کارت بازرگانی – صفحه ملاحظات

انجمن ها کارت ها کارت بازرگانی پانزده رشته فعالیت مندرج در کارت بازرگانی – صفحه ملاحظات پاسخ به: پانزده رشته فعالیت مندرج در کارت بازرگانی – صفحه ملاحظات

#3851
admin
مدیرکل

سلام منظور از لینک زیر چیست ؟یعنی برای هر رشته فعالیتی که انتخاب میکنیم باید در اون زمینه از قبل فعالیت داشته باشیم و اثبات کنیم ؟
http://eccim.com/?part=menu&inc=menu&id=971

نه منظور این هست که کارت بازرگانی که برای شما صادر می شود قابلیت واردات همه کالاها را ندارد و شما صرفا می بایستی فعالیت مشخصی را داشته باشید. بنابراین تصمیم گرفته اند که کارتهای بازرگانی متقاضیان سه رشته از پانزده رشته را به اختیار انتخاب کنند.
هر چند در این بخشنامه به رشته فعالیت خاص اشاره شده است اما در متن همانطور که مشخص می شود یک فرآیند کلی است. منظور اینکه برای صدور کارت بازرگانی چنین موارد لحاظ خواهد شد. مثلا آیا می توان برای دانشجویان رشته فعالیت خاصی را معین کرد؟ یا برای تولیدی ها یک نسخه پیچید؟

منظور از کتاب که توی موارد بهش اشاره شده چی هست و از کجا میشه تهیه کرد؟

منظور کتاب مقررات صادرات و واردات است. اینجا را هم می توانید نگاه کنید.