پاسخ به: درخواست تعرفه پلمب فلزی

#3854
admin
مدیرکل

سلام. اگه آهنی یا قولادی باشه 73269090 و هشت درصدی است. اما اگر از جنس سرب باشد 78060090 و چهار درصدی است.
همچنین موضوع مناسب برای درخواستهای خود انتخاب کنید. درخواست تعرفه یک تیتر کلی است.