پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#3870
فرزاد
مدیرکل

داداش سوالت کجاست ؟قیمت ها تقریبا درسته-کرایه حمل در لیست ارزش گمرک موجوده که تقریبا درسته
http://www.irica.gov.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=Form&ID=bbbdeb7a-1cbf-4d41-8d12-e486182e0657&FormID=83b7a03f-3a10-4237-9b51-d6bf3ab09802&RecordID=fc5e0175-9af0-4d87-bcec-8a26e384db0e&LayoutID=f08786d6-a2e6-42e0-8e14-2c5aeb7751fd&CategoryID=1fb0d42a-dd5f-4966-b647-642fe5a1b2f8&Type=View&Slt=AF42EC4DD2E68AF204C952B9DA3EF05503CCEA3E
و اینکه هزینه ی شماره گذاری تقریبا 21 میلیون میباشد حق ترخیص هم هزینه ی زیادی ندارد اما اصل قیمت خود خودروست در واقع سود شما در خرید خوب خودرو در دبی و غیره میباشد.