پاسخ به: دریافت کارت بازرگانی

انجمن ها کارت ها کارت بازرگانی دریافت کارت بازرگانی پاسخ به: دریافت کارت بازرگانی

#3904
admin
مدیرکل

اجاره نامه می بایستی کد رهگیری داشته باشد. الان دیگر کارتهای بازرگانی سیستمی است و کسی نمی تواند کارت بازرگانی قلابی به کسی بدهد. تمام اطلاعات کارت بازرگانی ها مستقیم از اتاق بازرگانی به سیستم ثبت سفارش و گمرک ارسال می شود.
وقتی می گویند اجارنامه سوری یعنی نه اینکه جعلی. بلکه اینکه کسی اجاره نگیرد و شما بعد از بازدید محل دوباره صاحبش استفاده کند و این هم بستگی به اعتماد طرفین دارد.