پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#4058
مهدی
مدیرکل

باسلام احتراما بنده از 22 تیر ماشینم را تحویل گرفتم توسان 2014 ولی تا امروز شرکت وارد کننده خودرو نتوانسته پلاک برای ماشینم بگیرد
میگویند مشکل تبصره 13 دست دولت است میخوام بدانم درست میگویند یا سر کاریم .چه کاری میتونم بکنم و چه طوری پیگیری کنم