پاسخ به: تعرفه گمرکی سیستمهای گیت ورودی بلیط خوان

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی تعرفه های گمرکی تعرفه گمرکی سیستمهای گیت ورودی بلیط خوان پاسخ به: تعرفه گمرکی سیستمهای گیت ورودی بلیط خوان

#4061
admin
مدیرکل

سلام
شماره تعرفه 84768990 طبقه بندی می شود. تعرفه اش 8 درصد حقوق ورودی و 8 درصد ارزش افزوده (درسال 93) است.