پاسخ به: تعرفه گمرکی سیستمهای گیت ورودی بلیط خوان

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی تعرفه های گمرکی تعرفه گمرکی سیستمهای گیت ورودی بلیط خوان پاسخ به: تعرفه گمرکی سیستمهای گیت ورودی بلیط خوان

#4085
admin
مدیرکل

سلام.
در شماره 8471 طبقه بندی نمی شود. در کتاب یادداشتهای توضیحی صراحتا برای 8476 نوشته است
” این شماره شامل انواع مختلف ماشین هایی می باشد که وقتی یک یا چند سکه ، ژتون و یا یک کارت مغناطیسی در یک شکاف قرار داده می شود بعضی از انواع کالاها را عرضه می نماید.
این شماره نه فقط شامل دستگاههایی می باشد که در آنها عمل توزیع به طرز خودکار صورت می گیردف بلکه شامل آنهائی نیز می شود که متشکل از تعدادی کشو است که پس از انداختن سکه ماشین یا وسیله قفل کشویی مربوطه را باز می کند.
در خقیقت این سیستم کار اخذ پول به صورت مغناطیسی (بلیط الکترونیکی) و ارائه خدمات ( مجوز ورود به سوار شدن به مترو) را به شما ارائه می دهند.