پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#4115
سعید
مدیرکل

با سلام مجدد
آیا خودرویی را که خودمان وارد میکنیم می تواند تحت گارانتی نمایندگی های داخلی قرار بگیرد؟ اگر بله لطفا بفرمایید چگونه؟