پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#4120
اویس
مدیرکل

لطفا بحث مالیات اخر سال رو روشن کنید , من ماشین ها رو وارد کردم با قیمت پایین همه رو فروختم حالا متوجه شدم بدون در نظر گرفتن مالیات مثل اینکه ضرر زیادی کردم