پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#4207
مصطفی رضایی
مدیرکل

با سلام حضور بازدید کنندگان عزیز
در صورت تمایل برای خرید،حمل و ترخیص و پلاک گذاری میتوانید با این شماره تماس حاص فرمایید.