پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#4231
ایمان
مدیرکل

با تشکر فراوان از جواب سریعتون
من خودرو کیا پیکانتو (که جز خودروهای مجاز وارداتی است) تک ایربگ می خواستم وارد کنم آیا مجوز شماره گذاری می گیرد؟و مجوز استاندارد دارد؟ چون واقعا می ترسم وارد کنم و مجوز شماره گذاری به علت تک ایربگ بودن نگیرد.
بسیار سپاسگزارم