پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#4242
iman
مدیرکل

مرسی از جواب سریعتون .
1 – خب با این شرایط امکان سو استفاده حق العمل کار هست به طور معمول ؟
2 – برای هر ماشین باید این روند طی بشه یا کلا دیگه بی نیاز میشم از وکالت و طی دوباره تمام این روند ؟