پاسخ به: تعرفه گمرکی چرخ گوشت و کتری ،قوری

#4245
admin
مدیرکل

سلام. 6912 با تمام زیر مجموعه هایش 75 درصد حقوق ورودی 8 درصد ارزش افزوده دارد. همچنین مشمول گروه کالای ده می باشد ( سود بازرگانی 2 برابر)
کیلوگرمی ندارد. همچنین 69120030 در کتاب جدید حذف شده است.