پاسخ به: راهنمایی در مورد تعرفه شماره 61112000 گروه لباس بچهگانه

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی تعرفه های گمرکی راهنمایی در مورد تعرفه شماره 61112000 گروه لباس بچهگانه پاسخ به: راهنمایی در مورد تعرفه شماره 61112000 گروه لباس بچهگانه

#4275
admin
مدیرکل

سلام
وقتی می نویسته 100 یعنی اینکه اگر شما 100 تومان جنس وارد کنید می بایستی 100 تومان حقوق ورودی پرداخت کنید و مالیات ارزش افزوده از مجموع حقوق ورودی و ارزش کالا گرفته می شود. یعنی 100+100 = 200 و 200*8% = 16 تومان
علاوه بر آن لباس جز گروه کالای 10 می باشد و حقوق ورودی آن الان 196% می باشد.