پاسخ به: تخفیفات گمرکی مخصوص خانواده جانبازان

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی تخفیفات گمرکی مخصوص خانواده جانبازان پاسخ به: تخفیفات گمرکی مخصوص خانواده جانبازان

#4277
admin
مدیرکل

سلام. متاسفانه خیر. برای جانبازان عزیز 70 و 70 درصد به بالاتر است. متن قوانین
https://eplonline.ir/car-imports-veterans-with-the-latest-rules-and-regulations/