پاسخ به: تعرفه گمرکی ظروف یکبار مصرف گیاهی

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی تعرفه گمرکی ظروف یکبار مصرف گیاهی پاسخ به: تعرفه گمرکی ظروف یکبار مصرف گیاهی

#4278
zamani
مدیرکل

ترخیص بعضی از کالاها با حقوق ورودی از برخی از مناطق ازاد دارای تخفیف میباشد