پاسخ به: اظهار نادرست فاکتور گمرکی

انجمن ها دانشگاه امور گمرکی اظهار نادرست فاکتور گمرکی پاسخ به: اظهار نادرست فاکتور گمرکی

#4372
admin
مدیرکل

سلام.
یعنی اظهارنامه صادراتی تنظیم کرده اید؟ اگر بار از گمرک خارج نشده باشد و یا حداقل در گمرک مرزی باشد و همچنین عوارض صادراتی نداشته باشد می توانید با پرداخت 100 هزار تومان اظهارنامه خود را اصلاح کنید. اما هر اظهاری که به ضرر دولت باشد آنوقت گمرک جریمه می گیرد که از 10 درصد تا 100 درصد متفاوت است و بستگی به درصد ضرر دولت دارد.
البته بار در گمرک مرزی باشد هزینه اصلاح اظهارنامه خیلی گران تمام می شود. تخلیه محموله، هزینه حمل، انبار شدن کالا، نامه نگاری بین گمرک مرزی و گمرک اظهاری….
همچنین می توانید برای اثبات ادعای خود به گمرک از وزن کالا نیز استفاده کنید.