پاسخ به: اظهار نادرست فاکتور گمرکی

انجمن ها دانشگاه امور گمرکی اظهار نادرست فاکتور گمرکی پاسخ به: اظهار نادرست فاکتور گمرکی

#4376
admin
مدیرکل

وزن کل صحیح است فقط ارزش کل فاکتور گمرکی اشتباه است
مثلاً 200کارتن آبمیوه پرتقال و 400 کارتن آبمیوه آناناس که وزن هر کارتن برابر است ولی نرخ هر کیلو آبمیوه پرتقال با قیمت هر کیلو آبمیوه آناناس متفاوت است لذا وزن کل صحیح است ولی ارزش اظهار شده اشتباه است و بار از گمرک مقصد نیز ترخیص شده است
از 10 درصد تا 100 درصد چی؟

اگر بار از گمرک خروجی نیز خارج شده باشد دیگر نمی توانید اصلاح کنید. چون گمرک دیگر دسترسی به بار شما برای بررسی صحت اظهارات شما ندارد.
اما شما اسناد و مدارک درست مطابق بار ارسالی بفرستید تا حداقل برای خریدار مشکلی پیش نیاید.