پاسخ به: واردات تجهیزات صنعتی جهت نمایشگاه

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی واردات تجهیزات صنعتی جهت نمایشگاه پاسخ به: واردات تجهیزات صنعتی جهت نمایشگاه

#4417
admin
مدیرکل

سلام
مقوله نمایشگاه دائمی اختصاصی با شرکت در نمایشگاههای بین المللی در ایران فرق می کند.
بنابراین می بایستی تجهیزات خود را به اسم یک شرکت ایرانی به ایران بفرستد و در گمرک ترخیص قطعی شود.