پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#4422
فرزاد
مدیرکل

از مدیر سایت سوالی داشتم
یکی از وابستگان ما در آمریکا بنگاه خودرو دارد قرار است برای ثبت شرکت به منطقه ی راس الخیمه بروم و او از آمریکا به نام شرکتی که در امارات ثبت خواهیم کرد ماشین صادر کند و شرکت ما هم دوباره به نام خریدار ایرانی ماشین را صادر کند حال چند سوال :
1-آیا نکته ی خاصی را باید مد نظر داشته باشم ؟
2-می توان با شرکتی که ثبت خواهم کرد بارنامه صادر کنم و کلا مراحل واردات و صادرات خودرو را با همان شرکت انجام دهم و کارهای گمرکی دبی و سایر موارد را با همین شرکت انجام دهم ؟
3- آیا مالیات یا هزینه ی خاصی در امارات باید بدهم ؟
4-در کل آیا این کار امکان پذیر است یا نه ؟