پاسخ به: استعلام هزینه های پرداختی به گمرک

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی ارزش گمرکی استعلام هزینه های پرداختی به گمرک پاسخ به: استعلام هزینه های پرداختی به گمرک

#4431
ناشناس
مشارکت کننده

تشکر
در برگ سبز رقمی که نوشته 8900000 تومان بوده ولی این اقا ازمون فقط برای واریزی حقوق گمرکی (صدور پروانه) 9800000 تومان گرفته
حدودا 5 میلیون تومان هم بابت انبارداری و اداره بندر گرفته (که البته یک کانتینر 20 فوت مدت 130 روز در گمرک بوده) ولی باز هم طبق تعرفه ها حدود 2 میلیون نباید بیشتر میشد
اگر برم بندرعباس میشه از خود گمرک میزان واریزی رو گرفت؟؟
تشکر