پاسخ به: استعلام هزینه های پرداختی به گمرک

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی ارزش گمرکی استعلام هزینه های پرداختی به گمرک پاسخ به: استعلام هزینه های پرداختی به گمرک

#4432
mehdi
مدیرکل

تمام مبالغ انبارداری بندر استاندارد گمرک ….. صورتحساب دارند. اگر شما با ترخیص کار قیمت فیکس کردید دیگر نباید با ترخیص کار کاری داشته باشید چقدر پرداخت کرده است اما اگر قرار بوده هزینه های فیش دار را شما پرداخت کنید اصل صورتحسابها را مطالعه کنید. ممکن است ترخیص کار سهوی نیز اشتباه کند. مثل همین حقوق ورودی که شبیه هم هست. اما جالب هست که عدد رند است!