پاسخ به: استعلام هزینه های پرداختی به گمرک

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی ارزش گمرکی استعلام هزینه های پرداختی به گمرک پاسخ به: استعلام هزینه های پرداختی به گمرک

#4434
admin
مدیرکل

اگر شما صاحب کالا باشید و یا حداقل یک نفر خبره را مامور اینکار کنید می تواند تمام هزینه های واقعی پرداختی (فیشی) را برای شما در بیاورد. همانهایی که شما در این خصوص با ترخیص کار اختلاف نظر دارید. کارت هم کشیده شده باشند باز صوتحساب از طرف بندر به آنها داده می شود. علاوه بر آن می توانید بعضی از هزینه ها را محاسبه کنید و این سایت نیز برای این ایجاد شده است که تاجران و یا ترخیص کاران با دید بازتری وارد کار شوند.