پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#4440
arash20
مدیرکل

1- اگر قیمت فاکتور بیشتر باشه فاکتور مد نظر گمرک است یا پرایس لیست؟ چون تفاوت زیاد است
2- شرکت فروشنده فاکتور برابر با پرایس لیست به صورت سوری صادر می کند؟
اگر نه چاره چیست؟
ممنون