پاسخ به: استعلام هزینه های پرداختی به گمرک

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی ارزش گمرکی استعلام هزینه های پرداختی به گمرک پاسخ به: استعلام هزینه های پرداختی به گمرک

#4444
admin
مدیرکل

مهمترین هزینه ها که اتفاقا فیش دار هستند عبارتنداز :
1- حقوق ورودی و ارزش افزوده پرداختی به گمرک
2- پرداختی بابت تایپ اظهارنامه و لاک و مهر اظهارنامه
3- 10 درصد وزارت راه اگر وسیله حمل خارجی باشد
4- 8 در هزار استاندارد
5- آزمایشگاه و نمونه برداری
6- انبارداری و هزینه های بندری
هزینه ها با توجه به نوع کالا و وضعیت آن فرق می کند و نمی توان یک نسخه کلی برای همه کالا پیچید.