پاسخ به: واردات حیوان زنده

#4715
admin
مدیرکل

با سلام
قصد واردات 12 جفت قناری به قیمت 295 دلار با کرایه حمل دارم
لطفا راهنمایی بفرمایید حقوق گمرکی آن چقدر است و آیا احتیاج به ثبت سفارش دارد یا خیر

در خصوص ثبت سفارش این بستگی به نظر رئیس هر گمرک دارد. با توجه به اینکه این نوع حیوانات خیلی حساس هستند و نگهداری آنها در انبارها مستلزم شرایط خاصی است بنابراین ثبت سفارش شود تا اگر رئیس گمرک ترخیص پرندگان را مستلزم ثبت سفارش دانست ، کار خروج پرندگان با وقفه مواجه نشود. اما شرایط زیر را می بایستی رعایت کنید.
1- ورود و صدور حیوانات و پرندگان وحشی موکول به موافقت سازمان حفاظت محیط
زیست م یباشد.
2 ورود و صدور هر نوع دام زنده موکول به رعایت ماده 7 قانون دامپزشکی کشور مصوب
1350 می باشد.
3 ترخیص کلیه حیوانات زنده منوط به ارائه گواهی بهداشت کشور مبدأ بوده و
منحصراً از گمرکخانه هایی که داراي پست قرنطینه دامی وزارت جهادکشاورزي
می باشد قابل ترخیص خواهد بود.