پاسخ به: تعرفه گمرکی پد الکلی یکبار مصرف

#4755
admin
مدیرکل

سلام . تعرفه شما درست است و در شماره 30059010 و یا 30059090 طبقه بندی می شود. اگر اسم کالایی ذکر نشود می بایستی از بند سایر استفاده کنید. 30059010 از واژه استریل استفاده کرده است. البته هر دو شماره حقوق ورودی 22 درصدی دارند و فرقی هم نمی کند.