پاسخ به: هزینه ترخیص موبایل

#4757
admin
مدیرکل

سلام.
1- اگر از فرودگاه امام وارد کنید از قیمت های اینترنتی خارجی استفاده می کنند و آنرا در 2 تقسیم می کنند و ارزش فاکتور شما را بررسی می کنند. اما گمرکات دیگه وقتی سابقه ای نداشته باشند ارزش فاکتور را با توجه به مدلهای قبلی بررسی می کنند و می بایستی از مدلهای قبل آیفون بیشتر باشد.
2- در خصوص کشور تولید کننده ( کشور مبدا) به کشور درج شده در گوشی نگاه می کنند.
3- به گروه 9 ارز مبادله ای تعلق می گیرد.