پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#4841
فرزاد
مدیرکل

احمد عزیز من ندیدم شما بر چه اساسی محاسبه کردید که بگم درست بوده یا نه
پروسه ی کامل بسته به شرایط مختلف اگه همه ی کارها خوب پیش بره بین 22 تا 30 روز زمان میبره