پاسخ به: دریافت پول ناشی از صادرات

انجمن ها ارزی – بانکی – انتقال وجه ارز آزاد دریافت پول ناشی از صادرات پاسخ به: دریافت پول ناشی از صادرات

#4844
admin
مدیرکل

بانک پارسیان در بغداد شعبه دارد. لینک خبر
اگر قابل اعتماد است می توانید پول را در چند مرحله از او بگیرید. و تا وقتی پول را نفرستاده بارنامه را برای او ارسال نکنید.
یعنی جنس هم فرستادید اصل بارنامه بعد از دریافت تمامی پول باشه.