پاسخ به: واردات کفش – تعرفه گمرکی

انجمن ها خرید و فروش خارجی واردات کفش – تعرفه گمرکی پاسخ به: واردات کفش – تعرفه گمرکی

#4907
admin
مدیرکل

سلام.
بر اساس قیمت کفش شما حقوق ورودی اخذ می شود. اگر منظورتان کفش های معمولی است تعرفه آن 100 درصد و جزء گروه کالای 10 می باشد که حقوق ورودی دو برابر می بایستی پرداخت کنید. یعنی 196 درصد