پاسخ به: هزینه های مرجوعی کالا در گمرک

#4925
admin
مدیرکل

سلام.
برای مرجوع کردن کالا چیزی به عنوان جریمه 20 درصدیو یا عوارض توسط گمرک اخذ نمی شود. تنها در برخی موارد مشمول پرداخت جریمه انتظامی است که صد هزار تومان است. اما هزینه دارد. ترخیص کار شما مجبور است برای کالایی که شما نتوانستید استاندارد آنرا اخذ کنید اظهارنامه مرجوعی تنظیم کند.
چون کالای شما موفق به اخذ استاندارد نشده جریمه انتظامی نیز (100 هزار تومان) نیز به شما تعلق نمی گیرد.
قوانین مربوطه به کالای مرجوعی