پاسخ به: آیا ثبت سفارش برای اشخاص حقیقی بدون کارت بازرگانی و شرکت امکان پذیر است؟

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی آیا ثبت سفارش برای اشخاص حقیقی بدون کارت بازرگانی و شرکت امکان پذیر است؟ پاسخ به: آیا ثبت سفارش برای اشخاص حقیقی بدون کارت بازرگانی و شرکت امکان پذیر است؟

#5201
admin
مدیرکل

سلام. واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی می باشد و کارت بازرگانی حقیقی یا حقوقی فرقی نمی کند.
نمونه فرم پروفرما را از این آدرس دانلود کنید.