پاسخ به: تفاوت کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی – مزایا و معایب

انجمن ها کارت ها کارت بازرگانی تفاوت کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی – مزایا و معایب پاسخ به: تفاوت کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی – مزایا و معایب

#5299
admin
مدیرکل

سلام
به جز در موارد بسیار جزئی که مربوط به بعضی از کالاهای خاص می باشد ، هیچ تفاوتی با هم ندارند.
اما مراحل اخذ کارت بازرگانی حقوقی پیچیده تر و سخت تر از حقیقی است. برای تمدید کارت بازرگانی حقیقی تنها مفاصا حساب دارایی اخذ می کنند اما برای تمدید کارت بازرگانی حقوقی مفاصا حساب مالیاتی + مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی اخذ می کنند.
بقیه مدارک تقریبا یکسان است/