Reply To: ثبت سفارش کالاهای گروه دهم

#658
admin
مدیرکل

1- کليه کالاهاي مشمول گروه 10 وارداتي موجود در گمرکات اجرايي و مناطق ويژه اقتصادي که قسمتي از مراحل ثبت سفارش را تا مرحله تاييد کارشناسي يا پرداخت کارمزد طي نموده اند و داراي قبض انبار معتبر حداکثر تا تاريخ 28/08/91 ميباشند تا پايان سال 1391 قابليت ثبت سفارش را دارند. *** 2- آن دسته از متقاضيان که داراي ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده اند ولي به دليل قرار گرفتن در گروه 10 قادر به تمديد آنها نشده اند چنانچه کالاي آنها تا پايان 30/9/91 وارد گمرک اجرايي و مناطق ويژه اقتصادي کشور شده و داراي قبض انبار معتبر ميباشند، قابليت ثبت سفارش تا پايان سال 1391 را خواهند داشت. *** 3- انواع خودرو و همچنين اقلام محصولات کشاورزي که بر اساس قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي قابليت ورود ندارند از شمول بند 1 و2 خارج ميباشند.