پرایس لیست کامیون و کامیونهای DONGFENG چین سال 2014

132713/5879/204/24/312
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: ارسال پرایس لیست کامیون و کامیونتهای DONGFENG چین سال 2014
با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 549 مورخ 9/7/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنایع و معادن به پیوست یک برگ پرایس انواع کامیون و کامیونتهای DONGFENG چین سال2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت کاریزان خودرو به شرح جدول زیر ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایند ارزشگذاری کامیونهای وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد .
خداکرم اسکندری
مدیر کل دفتربررسی و تعیین ارزش


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.