پیامک های سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی

شماره پیامک سامانه گمرک ایران 5000143891 می باشد.

پیامک ورود :

شماره (کدملی) در تاریخ ….. ساعت …. وارد سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی شدید. مسئولیت عملیات انجام شده، به عهده صاحب این شماره می باشد.

در این پیامک به کدملی اشاره شده توجه نمایید. این پیامک بدین معنی است که کدملی اشاره شده با شماره موبایلی که الان دست شماست و در سامانه گمرک این اطلاعات ثبت شده است وارد سامانه گمرک به آدرس epl.irica.ir شده است.

این پیامک برای صاحبان کسب و کار تجاری شناخته شده است. اما برای کسانی که اولین بار در سامانه ثبت نام می کنند و اقدام به کابوتاژ (خروج موقت) خودروی خود جهت مسافرت به خارج می کنند، ناشناخته و عجیب می نماید. مخصوصا اینکه کس دیگری معمولا کارهای سیستمی شخص موردنظر را انجام می دهد. بنابراین جای نگرانی نیست و شما نیز می توانید با مراجعه به سامانه گمرک به آدرس epl.irica.ir با نام کاربری و پسوردی که دارید در قسمت دوراظهاری خروج موقت، دوراظهاری و … اقدام به رصد سامانه نمایید.

پیامک کوتاژ انجام شد

اگر پیامک حاوی محتوای :

“شماره سریال : …….. کوتاژ انجام شد”

را دریافت کردید.
این پیامک بدین معنی است اظهارنامه شما در سامانه گمرک ثبت شده است و شماره دیگری را نمی توانید برای اظهارنامه خود دریافت کنید و یا تغییراتی در اظهارنامه ایجاد نمایید. با دریافت این پیامک اظهارنامه شما وارد فرآیند رسیدگی توسط گمرک می شود.

پیامک اطلاعات دسترسی به پروانه الکترونیک

این پیامک زمانی توسط سامانه برای شما صادر می شود که در قسمت وضعیت اظهارنامه تب “ تولید رمز ” برای شما فعال می شود و شما افدام به کلیک روی آن کنید. تولید رمز اظهارنامه نیز وقتی فعال می شود که اظهارنامه شما از مرحله صندوق نیز گذشته است و صدور مجوز بارگیری سیستمی را نیز انجام داده اید.

محتوای این پیامک به شرح ذیل است :

اطلاعات دسترسی به پروانه الکترونی در سامانه جامع تجارت فرامرزی :
سریال : ……..
رمز : …….
آدرس : epl.irica.ir/ecl

شما و هر شخصی که این اطلاعات را داشته باشد می تواند اقدام به روئیت و چاپ پروانه الکترونیکی نماید.

پیامک صدور اطلاعات شناسه پرداخت اظهارنامه

صدور این پیامک معمولا بعد از پیامک ” کوتاژ انجام شد ” برای شما ارسال می شود. این پیامک محتوی اطلاعات شناسه پرداخت، شماره حساب و مبلغ می باشد. شما می توانید از طریق این اطلاعات با مراجعه به بانک یا به صورت اینترنتی اقدام به وایز مبلغ به حساب گمرک نمایید.

محتوای این پیامک به شرح ذیل است :

شماره سریال : …….. شناسه …. ……. به مبلغ ……… و شماره حساب …….. صادر شد .

پیامک صدور پروانه

این پیامک زمانی از سامانه گمرک صادر می شود که شما مبلغ اظهارنامه را به حساب گمرک واریز نمایید.

محتوای این پیامک به شرح ذیل است :

شماره سریال : …….. شناسه …. ……. به مبلغ ……… تایید و صدور پروانه انجام شد .

علاوه بر موارد فوق که به صورت پیامک روی موبایل ارسال می شود. پیغام های دیگری با درجه اهمیت کمتر در اپلیکیشن مسنجر we ارسال می شود که حاوی مراحل کارشناسی و ارزیابی و خروج از صف و … است.