صادرات انواع کیوی تولید داخل باکمینه زیر 2/6 بریکس ممنوع می باشد

120616/285
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام،
به پیوست تصویررونوشت نامه شماره 32081/210/93مورخ 93دفترمقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویرنامه شماره 530/500/93مورخ 21/5/93قائم مقام محترم وزیرجهادکشاورزی دراموربازرگانی ارسال واعلام می دارد:
ازتاریخ ابلاغ این بخشنامه؛ صادرات انواع کیوی تولید داخل باکمینه زیر2/6 بریکس ممنوع می باشد.خواهشمنداست به هنگام پذیرش اظهارنامه صادراتی برای کالای مذکور ضمن اخذ نظریه اداره استاندارد محل درصورتیکه حداقل بریکس کیوی اظهاری 2/6باشد بارعایت سایرمقررات اقدام لازم معمول گردد.
شایسته است دستورفرماییدوفق دستور العمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.