تخفیف کامل سود بازرگانی در مورد محصولات کشور ترکمنستان

شماره۳۹۳۱۶/ت۵۰۲۹۵هـ ۱۴/۴/۱۳۹۳

تصویب نامه در خصوص اعمال تخفیف کامل سود بازرگانی در مورد محصولات کشور ترکمنستان

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی
هیأت وزیران در جلسه ۸/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۵۷۸۱۷/۶۰ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (۵) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:
اعمال تخفیف کامل سود بازرگانی در مورد محصولات کشور ترکمنستان به شرح جدول زیر، از طـریق گمرک باجگیـران جمعاً تا سقف ده میلیون دلار در هر سال و به شرط عمل متقابل مجاز می باشد:

ردیف شرح کالا کد کالا (HS) میزان واردات مجاز سالیانه (میلیون دلار)
1 پارچه جین 5211 2.5
2 پارچه نخی 5208 2
3 پارچه مثقال به عرض 90 و 110 ساتی نتر 5208 2
4 روفرشی 6301 1.5
5 روتختی 6301 1
6 پتو مسافرتی 6301 1
جمع 10

معاون اول رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.