ابلاغ ضوابط فنی واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی BOBCAT و HITACH

جناب آقای محمدیان – مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت
سالم علیکم – با احترام به پیوست تصویر گواهی فعالیت نمایندگی ماشین آالت راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت توران نو نماینده رسرمی برند BOBCAT شرور بلژیک و برند HITACHI شرور هلند در ایران ارسال می گردد.لذا مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی و معدنی مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو )موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 82/4/10 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722هر مورخ 90/12/15 هیأت وزیران) اعلام می گردد :

نشان تجاری نام شرکت تولید ننده نوع ماشین مدل ماشین نوع مدل موتور
BOBCAT BOBCAT .EMEA مینی لودر چند منظوره S130 KUBOTA/V2203-M-DI-E2B-BC-3
S205 KUBOTA/V2607 -DI-TE3B-BC-1
S650 KUBOTA/V3307 -DI-TE3
S770 KUBOTA/V3800 -DI-T-E3
T300 KUBOTA/V3800 -DI-T-E3
T320 KUBOTA/V3800 -DI-T- BOBCAT
بالابر تلسکوپی T40170 PERKINS/1104D-44T TURBO
HITACHI HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY بیل مکانیکی ZX200-3 ISUZU AI-4HK1X
ZX210-3 ISUZU AI-4HK1X
ZX350-3 ISUZU AH-6HK1X
لودر ZW310 MERCEDES BENZ DIMLER CHRYSLER OM 460LA

گواهی فعالیت نمایندگی :
شماره : 9006073636 مورخ 91/08/24 تا 94/12/29 معتبر است.
شماره 9005961333 مورخ 94/08/24 تا 94/12/29 معتبر است.
امیر حسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه