ارزش گمرکی هوندا سیویک honda civic 2014

217833/8468/206/24/488

ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی

موضوع: اعلام ارزش سواریهای HONDA CIVIC سال 2014

با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 524 مورخ 2/11/92 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع مدل سواریهای HONDA CIVIC سال 2014 ساخت ژاپن به نمایندگی شرکت فامیلی موتور به شرح جدول زیر به همراه یک برگ لیست آپشن های مربوطه ارسال میگردد . مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواریهای وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.

 قیمت خودرو به دلار آمریکا

CFR

 LXI & LX

EXI & EX

 EXI & EX with sunroof

 20360 دلار

 21740 دلار

 23225 دلار

رسول کوهستانی پزوه
مدیر کل دفتربررسی و تعیین ارزش

بخشنامه ارزش گمرکی هوندا سیویک honda civic
بخشنامه ارزش گمرکی هوندا سیویک honda civic