چطور واردات و صادرات کنیم ؟

دقیق و کامل فکر کردن
دقیق و کامل فکر کردن

اگر می خواهید وارد کننده و یا صادر کننده خوبی باشید باید به هر شکلی به بازار داخلی کشوری که در آن سکونت دارید آگاهی داشته باشید.  چون اگر بخواهید کار واردات انجام دهید می بایستی آنرا در داخل کشور به فروش برسانید و این مستلزم آشنایی شما با بازار و نحوه جذب مشتری و فروش محصول وارداتی می باشد و اگر بخواهید کار صادرات انجام دهید می بایستی جنس مورد نظر خود را از داخل کشور تهیه کنید مگر اینکه خود تولید کننده باشید.
 
شما می بایستی دقیقا به توانایی ها خود فکر کنید. و به مواردی که در پایین به آن ذکر می کنیم کامل فکر کرده و سپس اقدام به شروع کار تجارت خارجی نمایید.
مراحل قبل از خرید و فروش
مراحل قبل از خرید و فروش

فصل اول – مراحل اولیه قبل از خرید 
مرحله اول : آشنایی با مفاهیم اولیه تجارت خارجی 
 
مرحله دوم : انتخاب جنس مورد نظر برای تجارت
 
مرحله سوم : بحث تخصصی مربوط به جنس مورد نظر شما
 
مرحله چهارم : استعلام قیمت 
 
مرحله پنجم :  برآورده هزینه و امکان سنجی قدرت مالی شما برای خرید