واردات کانتینر یخچال دار همراه با کشنده و کفی

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص موضوع واردات کانتینر یخچال دار ( آبانماه)
تاریخ 1393/8/7
شماره بخشنامه 93/210/43001
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات و واردات
تصویر بخشنامه دانلود فایل

گمرک ایران- دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
سلام علکیم
احتراما، به پیوست تصویر مصوبه شماره ت51080ه / 89029 مورخ 1393/08/06 هیات محترم وزیران در خصوص واردات کانتینر یخچال دار به شرح مندرج در مصوبه فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه ارسال می گردد.
سید عباس حسینی
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

متن تصویب نامه هیات وزیران
وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیات وزیران در جلسه 1393/06/26 به پیشنهاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و با استناد اصل یکصد سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
1- واردات کانتینر یخچال دار همراه با کشنده و کفی به شرط قدمت حداکثر سه سال ساخت، به نسبت یک واحد خرید از طریق تولید کنندگان داخلی و دو واحد خرید خارجی با ارز متقاضی و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
2- گواهی تایید خرید از تولید کنندگان داخلی برای ثبت سفارش و ورود توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می شود.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.