مقررات واردات لاستیک ماشین آلات معدنی

94/210/18894 ………….. 1394/03/31  دانلود بخشنامه
جناب آقای عسگری
مدیرکل محترم دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ویژه – گمرک ایران
با سلام

پیور بخشنامه های شماره 94/210/14704 مورخ 94/3/11 و شماره 94/210/16496 مورخ 94/3/19 و شماره 94/210/11573 مورخ 94/2/29 به آگاهی می رساند، لاستیک ماشین آلات معدنی مشمول مقررات مندرج در بخشنامه های مذکور نبوده و ارائه گواهی نمایندگی برای ماشین الات فوق الذکر الزامی نیست. لذا خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند.

سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران