مجوز واردات پرینترهای INKJET

۸۴/۲/۱۲۷۸۲ ……………. تاریخ : ۸۴/۸/۱۸
گمرک ایران – دفتر وارادات
سلام علیکم
احتراما، پیور بخشنامه های شماره ۸۴/۲/۱۱۳۶۲ مورخ ۸۴/۷/۲۴ و شماره ۸۴/۲/۱۱۵۶۲ مورخ ۸۴/۷/۲۷ و شماره ۸۴/۲/۱۲۳۴۲ مورخ ۸۴/۸/۱۱ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۳۴/۷۳۰۲۲ مورخ ۸۴/۸/۱۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اطلاع می رساند ورود دستگاههای INKJET مشمول ردیف تعرفه ۸۴۴۳ با عرض بیشتر از ۱۲۰ سانتی متر با اخذ مجوز موردی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امکان پذیر خواهد بود.
خواهشمند است مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند.
سید عباس حسینی
مدیرکل مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران
PRINTER PERMIT