تمدید اعتبار ساخت داخل خودروی سواری سوزوکی گرند

تاریخ: 14/7/1393
شماره بخشنامه: : 122713/93/121917/113/73/288
بخشنامه گمرک ایران در خصوص تمدید اعتبار ساخت داخل خودروی سواری سوزوکی گرند ویتارا تا پایان سال 1393
به پیوست تصویر نامه شماره 35633/210/93 مورخ 31/6/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه شماره 142439/60 مورخ 30/6/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص تمدید اعتبار ساخت داخل (IPI) سواری کار سوزوکی گرند ویتارا تولیدی شرکت ایران خودرو خراسان به شرح جدول مندرج در نامه فوق الذکر تا پایان سال جاری جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.
فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
*متن نامه شماره 142439/60 مورخ 30/6/93 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران
با سلام- احتراماً به پیوست روگرفت نامه شماره 93400151 مورخ 10/6/1393 شرکت ایران خودرو خراسان (دارای شناسه صنعتی شماره 11901002899) ارسال، به اطلاع می رساند اعتبار گواهی میزان ساخت داخل خودروی به شرح جدول ذیل تا پایان سال جاری (1393) تمدید می گردد.

نام محصول میزان ساخت پیرو نامه شماره تاریخ
سواری کار سوزوکی گرند ویتارا 16% 261389/60 05/12/1392

امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.