نرخ عوارض کالاهای وارداتی به منطقه آزاد کیش

جدول زیر نرخ عوارض دریافتی سازمان منطقه آزاد کیش برای کالاهای وارداتی را نشان می دهد. یعنی اینکه اگر شما بخواهید از کشورهای خارجی کالایی را به این منطقه وارد کنید می بایستی به اندازه درصد نرخ اعلام شده به این سازمان عوارض پرداخت کنید.

کد

عنوان

سال 1391

ملاحظات

تجاری

مصرفی

1

حیوانات زنده و محصولات حیوانی

3%

2%

2

گوشت و احشاء خوراکی

3%

2%

3

ماهیها ، قشرداران،صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

3%

2%

4

شیر و محصولات لبنی، تخم پرندگان، عسل طبیعی

3%

2%

5

سایر محصولات حیوانات که در جای دیگر گفته نشده

3%

2%

6

نباتات زنده و محصولات گلکاری

3%

2%

7

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده های زیرخاکی خوراکی

3%

2%

8

میوه خوراکی، پوست مرکبات یا پوست خربزه

3%

2%

9

قهوه، چای ، مات و ادویه

3%

2%

10

غلات

3%

2%

11

محصولات صنعت آردسازی، مالت، نشاسته و فکول ، اینولین

3%

2%

12

دانه و میوه های روغن دار، دانه و بذر میوه های گوناگون

3%

2%

13

انگم ها، رزینها و سایر شیره ها و عصاره های نباتی

3%

2%

14

مواد قابل بافت سایر محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده

3%

2%

15

چربیها و روغنهای حیوانی یا نباتی

3%

2%

16

فرآورده های گوشت، ماهی یا قشرداران، صدفداران یا سایر

3%

2%

17

قند و شکر و شیرینی

3%

2%

18

کاکائو و فرآورده های آن

عوارض انواع شکلات و شیرینجات، هر
کیلو گرم 2.000ریال (دو هزار) می باشد.

19

فرآورده های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر، نانهای شیر

3%

2%

20

فرآورده های از سبزیجات، میوه ها یا از سایر اجزاء نباتات

3%

2%

21

فرآورده های خوراکی گوناگون

3%

2%

22

نوشابه ها، آبگون های غیر الکلی و سرکه ، آب معدنی

3%

2%

به استثاء آب معدنی 15%

23

آخال و تفاله صنایع خوراک سازی، خوراکیهای آماده برای حی

3%

2%

24

توتون، تنباکو و بدل توتون و تنباکوی ساخته شده و لوازم تدخین

3%

2%

به استثاء توتون، تنباکو و سیگار30%

25

نمک، گوگرد، خاک و سنگ، گچ، آهک و سیمان

3%

2%