قیمت خودرو سواری LANDMARK لندمارک

222062/4902/206/24/497
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: اعلام ارزش سواریهای چینی LANDMARK سال 2014
با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 525 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش دو مدل سواری LANDMARK سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت گروه بهمن به شرح جدول زیر ارسال میگردد . مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواریهای وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

 FOB YINGANG RMB

 MODEL DESCRIPTION

 93420

 SUV LANDMARK 4×4

EURO IV WITHOUT SUNROOF

BQ 6475 SG4

 88630

  SUV LANDMARK 4×4

EURO IV WITHOUT SUNROOF

BQ 6475 G4

بخشنامه ارزش گمرکی خودرو لندمارک

بخشنامه ارزش گمرکی خودرو لندمارک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.