لیست کالاهای وارداتی ریسک کم – قرنطینه نباتی

برای اخذ ثبت سفارش محمولات زیر نیازی به اخذ مجوز از سازمان حفظ نباتات نیست اما می بایستی مقررات زیر برای ورود و ترخیص آن می بایستی رعایت شود. دقت داشته باشید اگر کالای شما در این لیست یا لیست کالاهای ریسک متوسط و پر خطر نباشد می بایستی قبل از اقدام به خرید یا واردات با سازمان حفظ نباتات مکاتبه کنید و شرایط قرنطینه ای اعلام شده را رعایت نمایید . یعنی قبل از ورود می بایستی مجوز سازمان را اخذ کنید.

1- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشت نباتی معتبر از کشور مبداء تولید کالا و یا ارگان رسمی دولتی مسئول صدور گواهی بهداشت نباتی در آن کشور .

درصورتیکه محموله ازطریق کشوری غیر ازکشور کانادا صادر شده باشد، باید دارای گواهی بهداشت نباتی صدور مجدد (Re- Export) از ارگان رسمی ذیربط کشور ثالث منظم به کپی گواهی بهداشت نباتی صادره از کشور مبداء تولید کالا ممهور به مهر قرنطینه کشور ثالث باشد.
2- عدم وجود خاک، بقایای گیاهی، بذور علف های هرز و حشرات زنده.
3- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
4- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشت نباتی صادره از کشور مبدا و یا گواهی بهداشت نباتی صدور مجدد کشور ثالث و نسخه کپی گواهی بهداشت نباتی کشور مبدا منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه نباتی در هنگام بازدید کالا الزامی بوده و در غیر این صورت از ترخیص محموله به دلیل نقص مدارک جلوگیری شده و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان احتمالی بر عهده وارد کننده خواهد بود.
6- پاساوان محموله به گمرکات داخلی، صرفاً بعد از بررسی و تائید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.

تذکر: شرایط اعلام شده بر طبق ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

نام علمی گیاه منشاء نام انگلیسی محموله نام فرآورده کشاورزی ردیف
Secale  cereale Rye powder آرد چاودار

1

Glycine max Soybean  powder آرد سویا 2
Thymus vulgaris Thyme آویشن 3
Spice ادویه جات 4
Elettaria cardamomum Kinds of lesser cardamom اقسام هل 5
Prunus cerasus Dried sour cherry آلبالو خشک 6
Musa textilis Abaca fibres الیاف آباکا 7
Agave spp. Tampico fibres الیاف تامپیکو 8
Raphia sp. Raffia  fibres الیاف رافیا 9
Linum spp.  Flax fibres الیاف کتان    10
Hibiscus cannabinus Kenaf hibiscus fibres الیاف کنف 11
Ficus carica  Dried common fig انجیر(میوه خشک) 12
Arachis  hypogaea Pea nut بادام زمینی پوست کنده 13
Araucaria  excelsa Seed of norfolk island pine بذر آروکاریا(کاج مطبق) 14
Solanum  melongena Seed of egg plant بذر بادنجان 15
Ranunculus asiaticus Seed of ranunculus بذر پلت شده آلاله از فرانسه 16
Raphanus  sativus Seed of radish بذر تربچه 17
Allium  porrum Seed of leek بذر تره فرنگی 18
Pinus sp., cupressus sp.,
Abies sp., Picea sp.,
Juniperus sp., Cedrus sp. 
Seed of pines trees بذر درختان سوزنی برگ 19
Rosmarinus officinalis Seed of rosemary بذر رزماری
20
Hesperis persica Seed of rocket بذر گل شب بو 21
Chamaerops humilis Seed of fan palm بذر نخل زینتی 22
Daucus  carota Seed of carrot بذر هویج 23
Pennisetum glaucum Coated seed of pearl millet بذر پوشش دار ارزن نوتریفید از هندوستان 24
Abelmoschus esculentus Coated seed of okra بذر پوشش دار بامیه از هلند 25
Zinnia elegans Coated seed of zinnia بذر پوشش دار گل آهار از انگلستان 26
Anthirhinum majus Coated seed of snapdragon بذر پوشش دارگل میمون 27
Pelargonium hortorum Coated seed of granium بذر پوشش دار گل شمعدانی از انگلستان 28
Calendula officinalis Coated seed of pot marigold بذر پوشش دار گل همیشه بهار 29
Ageratum houstonianum Coated seed of blue billygoatweed بذر پوشش دار گل ابری 30
Primula acaulis Coated seed of common primrose بذر پوشش دار گل پامچال
 
31
Dichondra repens Coated seed of dichondra بذر پوشش دار شبدر زینتی 32
Cyrtostachys renda Coated seed of lipstick palm بذر پوشش دار درخت زینتی 33
Hyophorb lagencaulis
(Mascarena lagencaulis)
Coated seed of bottle palm بذر پوشش دار درخت زینتی 34
Archontophoenix alexandrae Coated seed of Alexandra palm بذر پوشش دار درخت زینتی 35
Phoenix robelinii Coated seed of date palm بذر پوشش دار درخت زینتی 36
Cordyline australispurpurea Coated seed of  palm بذر پوشش دار درخت زینتی 37
Berberis thunbergii Coated seed of apanese barberry بذر پوشش دار درخت زینتی (هلند) 38
Phoenix canariensis Coated seed of palm (Canary Island) بذر پوشش دار درخت زینتی (هلند) 39
Continus coggygria Coated seed of smoketree بذر پوشش دار درخت زینتی (هلند) 40
Dicentra spectabilis Coated seed of bleeding heart بذر پوشش دار درخت زینتی (کشورهای عضو اتحادیه اروپا) 41
Hyophorbe verschaffeltii Coated seed of spindle palm بذر پوشش دار درخت زینتی
(کشورهای عضو اتحادیه اروپا)
42
Silybium marianum Coated seed of variegated thistle بذر پوشش دار گیاه دارویی (آلمان) 43
Agastache rugosa Coated seed of purple giant hyssop بذر پوشش دار گیاه دارویی (آلمان) 44
Mellisa officinalis Coated seed of common balm بذر پوشش دار گیاه دارویی (آلمان) 45
Thymus vulgaris Coated seed of thyme بذر پوشش دار گیاه دارویی (آلمان) 46
Angelica archangelica Coated seed of angelica بذر پوشش دار گیاه دارویی (آلمان) 47
Cheiranthus allionii, Cheiranthus cheiri Coated seed of wallflower بذر پوشش دار گیاه زینتی 48
Alyssum L. Coated seed of alyssum بذر پوشش دار قدومه (هلند) 49
Celosia crhstata Coated seed of celosia بذر پوشش دار تاج خروس (هلند) 50
Cineraria maritima Coated seed of cineraria بذر پوشش دار سینره (هلند) 51
Coleus L. Coated seed of  coleus بذر پوشش دار حسن یوسف (هلند) 52
Dimorphotheca Vaill. Coated seed of cape-marigold بذر پوشش دار آصف السلطنه (هلند) 53
Eustoma grandiflorum Coated seed of lisianthus بذر پوشش دار لیسیانتوس (هلند) 54
Gazania splendes Coated seed of gazania بذر پوشش دار قازانیا (هلند) 55
Geranium rotundifoiium Coated seed of geranium بذر پوشش دار شمعدانی (هلند) 56
Gomphrena L. Coated seed of globe-amarnth بذر پوشش دار گل تکمه ای (هلند) 57
Impatiens balsamina Coated seed of balsam بذر پوشش دار گل حنا (هلند) 58
Matthiola incana Coated seed of gilliflower بذر پوشش دار چلیپا 59
Brassica oleracea Coated seed of ornamental cabbage بذر پوشش دار انواع کلم ( زینتی، سبزی) 60
Pelargonium zonale Coated seed of plargoniums بذر پوشش دار شمعدانی (هلند) 61
Portulaca oleracea Coated seed of purslane بذر پوشش دار خرفه (هلند) 62
Vinca minor Coated seed of periwinkle بذر پوشش دار پیچ تلگرافی (هلند) 63
Zinnia elegans Coated seed of zinnia بذر پوشش دار گل آهار (هلند) 64
Callistephus chinensis Coated seed of china aster بذر پوشش دار گل زینتی (هلند) 65
Lobelia L. Coated seed of  lobelia بذر پوشش دار گل زینتی (هلند) 66
Nemesia L. Coated seed of nemesia بذر پوشش دار گل زینتی (هلند) 67
Osteospermum L. Coated seed of bonseed بذر پوشش دار گل زینتی (هلند) 68
Pentas L. Coated seed of pentas بذر پوشش دار گل زینتی (هلند) 69
Thunbergia L. Coated seed of thunbergias بذر پوشش دار گل زینتی (هلند) 70
Verbena hybrids Coated seed of vervain بذر پوشش دار گیاه زینتی شاه پسند 71
Mesembryanthemum criniflorum Coated seed of fig marigold بذر پوشش دار گیاه زینتی 72
Viola wittrockiana Coated seed of wild pansy بذر پوشش دار گیاه زینتی 73
Lawsonia spinosa Dried leaf of henna برگ خشک حنا 74
Thea sinensis Tea برگ خشک چای 75
Cassia sp. Senna leaf برگ گیاه سنا 76
Prunus manshurica Dried anchurian apricot برگه زردآلو خشک 77
Pyrus communis Dried pear slices برگه گلابی از قرقیزستان 78
Zea mays Maize groats بلغور ذرت
79
Bambusa vulgaris Bamboo پارکت چوبی خشک بامبو 80
T&G Panel پانل های چوبی چسب و پرس شده از ترکیه 81
Pitmas پیت ماس 82
Thea sinensis Tea seed powder پودر بذر چای جهت مصرف خوراکی و صنعتی 83
    پودر برگ و ساقه اسفناج 84
    پودربلال ذرت
85
    پودر پوست گردو از آمریکا 86
    پودر پوست گردو از فرانسه 87
    پودر دانه ذرت 88
    پودر دانه ذرت 89
Brassica nigra Mustard powder پودر خردل 90
Glycine max Soyabean powder پودر سویا 91
Curcuma  longa Curcuma پودر زردچوبه 92
    پودر فلفل سبز و قرمز از آلمان 93
Capsicum annuum Dry sweet pepper paprika powder پودر فلفل شیرین از ترکیه 94
Humulus lupulus   پودر گل رازک از آلمان در بسته بندی آلومینیومی جهت مصارف خوراکی 95
    پودر میوه گوجه فرنگی از چین 96
Ocimum basilicum Basil seeds تخم شربتی از هند 97
Beta vulgaris Dried granulated baggase of beet تفاله خشک گرانوله چغندر قند از روسیه جهت خوراک دام 98
Nicotiana  tabacum Common  tobacco تنباکو خام ، نساخته و آخال
 
99
Nicotiana  tabacum Common  tobacco توتون  خام ، نساخته و آخال 100
Myristica fragrans Mace جوزبویا 101
    چای قرمز (رویبوس) 102
Ochroma pyramidale Balsa چوب بالسا 103
    چوبهای ترمووود
104
    چوبهای اشباع تحت فشار 105
Panicum miliaceum Millet دانه ارزن جهت خوراک دام و طیور 106
Peganum harmela Harmel دانه اسپند 107
Plantago ovata Spogel seed plantain دانه اسفرزه 108
Oryza sativa Rice دانه برنج 109
Trachyspermum copticum Bishop’s weed دانه  بادیان 110
Hordeum vulgare Malted barley دانه جو جوانه زده خشک(مالت)از بلژیک 111
Hordeum vulgare Malted barley دانه جو جوانه زده خشک(مالت)از هلند 112
Sinapis alba Mustard دانه خردل 113
Foeniculum  vulgare Common fennel دانه رازیانه 114
Cuminum  cyminum Cumin دانه زیره سبز 115
Bunium  persicum Hawk nut دانه زیره سیاه 116
Nigella sativa Fennel flower دانه سیاه دانه(تخم شربتی) 117
Cannabis sativa Hemp دانه شاه دانه 118
Cotoneaster spp. Cotoneaster دانه شیر خشت 119
Lens orientalis Lentils دانه عدس 120
Capsicum spp. Pepper دانه فلفل 121
Piper nigrum Black pepper دانه فلفل سیاه 122
Coffea sp. Coffee دانه قهوه 123
Theobroma cacao Seed of cocoa tree دانه کاکائو 124
Coriandrum sativum Coriander دانه گشنیز 125
Linum usitatissimum Seed of common flax دانه کتان 126
Ricinus communis Castor bean دانه کرچک 127
Sesamum indicum Oriental sesamum دانه کنجد 128
Satureja hortensis Annual savory دانه مرزه 129
Citrullus vulgaris Watermelon دانه هندوانه جهت مصرف خوراکی 130
Panax ginseng Ginseng ریشه جین سینگ 131
Eremurus stenophyllus Desert candle ریشه سریش 132
Glycyrrhiza  glabra Common licorice ریشه شیرین بیان 133
Crocus   sativus Saffron زعفران خوراکی 134
Zingiber  officinale Ginger زنجبیل 135
Dorema ammoniacum Gum ammoniacum plant صمغ کندل 136
Acacia spp. Acacia صمغ عربی 137
Gum صمغ وشاء 138
Cannabis sp. Cannabis ضایعات کنف جهت مصرف صنعتی 139
Hordeum vulgare Malt extract عصاره مالت از هند جهت مصارف خوراکی 140
    قطعات میوه پرتقال فریز شده به روش IQF 141
Cocos nucifera Coconut کپرا (نارگیل خرد شده و خشک)
 
142
Vitis vinifera Raisins کشمش 143
Gossypium hirsutum Cotton seed cake کنجاله تخم پنبه از کشورهای آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان،تاجیکستان ازبکستان 144
Helianthus annus Sun flower کنجاله آفتابگردان 145
Arachis  hypogaea Pea nut کنجاله بادام زمینی 146
Glycine max Soybean کنجاله سویا 147
Carthamus tinctorius Safflower cake کنجاله گلرنگ 148
    کنجاله گوار از پاکستان 149
Elaeis guineensis Oil palm cake کنجاله نخل روغنی 150
Brassica  napus Rape  seed کنجاله کلزا 151
Valeriana officinalis Valerian گیاه خشک سنبل الطیب جهت مصرف دارویی 152
Triticum aestivum Wheat تفاله گندم 153
Cocos nucifera Coco peat کوکوپیت 154
Althaea officinalis Marsh-mallow گل ختمی خشک 155
Areca catechu Arecanut palm فوفل 156
Pisum sativum Split peas لپه نخودفرنگی 157
Ilex paraguayensis Matte ماته

158

Helianthus annus Sun flower kernel مغز دانه آفتابگردان 159
Amygdalus  communis Sweet almond kernel مغز بادام 160
Armeniaca vulgaris Apricot kernel مغز زردآلو 161
Corylus avellana Hazel مغز فندق 162
Juglans regia Walnut kernel مغز گردو 163
Caryophyllus aromaticus Clove tree میخک دارویی 164
Prunus cerasus IQF Sour cherry fruit میوه آلبالو فریز شده به روش IQF از ترکیه 165
Ananas sativus IQF pineapple fruit میوه آناناس خرد و فریز شده به روش IQF از چین 166
Anacardium occidentale Indian almond میوه بادام هندی 167
Cydonia oblonga IQF Quince fruit میوه به فریز شده به روش IQF از ترکیه 168
Tamarindus indica Sauted tamarind میوه تمبر هندی تفت داده شده 169
Fragaria ananassa IQF Strawberry fruit میوه توت فرنگی فریز شده به روش IQF از ترکیه 170
Rubus fructicocus IQF Blackberry fruit میوه تمشک فریز شده به روش IQF از ترکیه 171
Tamarindus indica Tamarind میوه خشک تمبر هندی بدون غلاف 172
Corylus avellana Hazel میوه خشک فندق

173

    میوه زیتون با هسته در آب نمک 174
Ananas sativus Dried pineapple fruit میوه فرآوری شده و خشک آناناس 175
Carica papaya Dried papaya fruit میوه فرآوری شده و خشک پاپایا 176
Musa sp. Dried banana fruit میوه فرآوری شده و خشک موز 177
Armenica vulgaris Apricot میوه فراوری شده قیسی (همرا هسته) 178
Cocos nucifera Coconut tree نارگیل پوست کنده خشک 179
 
Thred of modal wood pulp and bamboo fibres نخ حاصل از خمیر چوب Modal و الیاف بامبو جهت مصرف صنعتی 180
Vanilla sp. Vanille وانیل 181
Terminalia citrina Yellow myrobalan هلیله زرد از هند 182
Terminalia chebula black myrobalan هلیله سیاه از هند 183

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.