ارزش گمرکی خودرو سواری چینی MG3 1500 سی سی سال 2014

136032/9376/206/24/320
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: اعلام ارزش سواری چینیMG3 1500 سی سی سال 2014
با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 550 مورخ 22/7/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش سواری MG3 1500 سی سی سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت صنایع مدیاموتورزکیش به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد .

C&F BANDAR ABBAS (USD) Freight (USD) FOB CHINA (USD) MODEL DESCRIPTION
8200 420 7780 MG3 1.5L A/T

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.